Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty. Pěstebními činnostmi se rozumí činnost spojena s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů. Zajištujeme pěstební činnost s mnoholetou praxí v oboru, jak pro soukromé vlastníky lesů, tak pro právnické osoby. Naše firma zajistí potřebný materiál pro vaši obnovu, počínaje sadebním s následnou výsadbou. Provádíme nátěry proti okusu, stavby oplocenek, úklidy klestů, ožínání, chemické postřiky.

Děláme toho více! Podívejte se na podobné služby